Tiến trình bán Căn hộ Metro Star Quận 9

Tiến trình bán Căn hộ Metro Star Quận 9 do CTSB làm chủ đầu tư được thực hiện theo trình tự như sau:

+ Giai đoạn giữ chỗ (booking)

 • Ngày bắt đầu giữ chỗ 11/12/2018
 • Loại hình giữ chỗ: giữ chỗ định danh
 • Số sản phẩm: 859 căn (tháp T1)
 • Hình thức giữ chỗ: Ưu tiên (UT) 1, UT 2, UT 3
 • Ngày kết thúc giữ chỗ 12/1/2019

+ Giai đoạn công bố giá

 • Ngày công bố: 23/1/2019

+ Giai đoạn chuyển giữ chỗ sang giữ chỗ không hoàn lại

 • Ngày bắt đầu: 23/1/2019
 • Ngày kết thúc: 28/1/2019

+ Mở bán

 • Ngày mở bán:

+ Thanh toán đợt 1

 • Thời gian thanh toán: 31/3/2019 (dự kiến)
 • Tỷ lệ thanh toán: 15%

Việc chuyển giữ chỗ sang giữ chỗ không hoàn lại căn hộ Metro Star dự kiến sẽ kết thúc ngày (28/1/2019). Khách hàng đã mua tiếp tục thanh toán theo các phương thức thanh toán của chủ đầu tư.

(Thông tin bài viết Tiến trình bán căn hộ Metro Star Quận 9 sẽ được tiếp tục cập nhật).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0901 335 996