Tiến độ thi công dự án Metro Star Quận 9

Tiến độ thi công dự án Metro Star Quận 9 – nội dung đang cập nhật.

  • Đơn vị thi công: tổng thầu Thuận Việt
  • Thời gian thi công: 30 tháng
  • Thời gian bàn giao: 5/2021

Hình ảnh thi công ngày 20/02/2019

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0901 335 996