Chủ đầu tư Metro Star Quận 9: Công ty CTSB

Chủ đầu tư dự án Metro Star Quận 9 là một liên doanh giữa CT Land và Tập đoàn Soilbuild Singapore, đó là Công ty Liên doanh CTSB. Công ty Liên doanh CTSB đứng tên chủ sở hữu khu đất.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0901 335 996