Chính thức bắt đầu booking căn hộ Metro Star đợt 2

Chủ đầu tư CT Group vừa công bố nội dung đợt booking căn hộ Metro Star lần thứ hai. Thông tin đợt booking thứ hai như sau:

+ Hình thức booking: lấy số thứ tự

+ Lộ trình booking

  • 1/10/2019: bắt đầu booking đợt 2
  • 8/10/2019: công bố rổ hàng
  • 19/10/2019: chuyển cọc

+ Rổ hàng đợt 2: 240 căn chia cho 4 sàn.

+ Gộp rổ hàng chung: 14 ngày, tính từ ngày công bố rổ hàng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

0888 690 996