Metro Star có hơn 100 tiện ích nội khu phục vụ cư dân. Một số tiện ích nổi bật gồm có: Vườn sinh thái  Hồ bơi tràn  Thiên đường nghỉ dưỡng Bàn giao hưởng Vườn thư giãn…

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI GIAN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
GHI CHÚ
1 Giữ chỗ 50.000.000 VNĐ
2 Giữ chỗ không hoàn lại 50.000.000 VNĐ
KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
3 Đợt 1 14 ngày từ ngày thông báo ký Hợp Đồng Đặt Cọc 15% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
4 Đợt 2 14 ngày từ ngày thông báo ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ 15% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
5 Đợt 3 3 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 10% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
6 Đợt 4 6 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 10% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
7 Đợt 5 9 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 10% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
8 Đợt 6 12 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 10% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
9 Đợt 7 14 ngày từ ngày thông báo Bàn Giao dự kiến cho Căn Hộ 25% + 2% (phí bảo trì) Giá bán căn hộ + thuế GTGT
10 Đợt 8 Nhận Giấy Chứng nhận chủ quyền Căn Hộ 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT
TỔNG CỘNG 100% + 2%