Đang cập nhật…

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT ĐỢT THANH TOÁN THỜI GIAN
SỐ TIỀN THANH TOÁN
GHI CHÚ
1   Giữ chỗ 50.000.000 VNĐ  
2   Giữ chỗ không hoàn lại 50.000.000 VNĐ  
KÝ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC
3 Đợt 1 14 ngày từ ngày thông báo ký Hợp Đồng Đặt Cọc 15% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
4 Đợt 2 14 ngày từ ngày thông báo ký Hợp Đồng Mua Bán Căn Hộ 15% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
5 Đợt 3 3 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
6 Đợt 4 6 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
7 Đợt 5 9 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
8 Đợt 6 12 tháng kể từ ngày thông báo ký HĐMB 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
9 Đợt 7 14 ngày từ ngày thông báo Bàn Giao dự kiến cho Căn Hộ 45% + 2% (phí bảo trì) Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
10 Đợt 8 Nhận Giấy Chứng nhận chủ quyền Căn Hộ 5% Giá bán căn hộ + thuế GTGT  
TỔNG CỘNG 100% + 2%  

THANH TOÁN THEO TIẾN ĐỘ

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
2
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3
4
5
6
7
7
8
8
8
TỔNG CỘNG 100%

THANH TOÁN 50% – CHIẾT KHẤU 2%

STT KỲ THANH TOÁN TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
TỶ LỆ THANH TOÁN
GHI CHÚ
1
2
KÝ HỢP ĐỒNG MUA BÁN
3
4
5
6
7
8
TỔNG CỘNG 100%